Værftet afholder ekstraordinær generalforsamling d. 27. november kl. 16:30-17:00: Afholdes på Kystvej 2. Alle medlemmer er velkommen til at deltage. Der er stemmeret for medlemmer over 16 år. Medlemmer under 16 år kan repræsenteres af forældre/værge.

Dagsorden:

1. VALG AF DIRIGENT

2. VALG AF REFERENT

3. VALG AF 2 STEMMETÆLLERE

4. FORSLAG OM VEDTÆGTSÆNDRING: Forslag: at fjerne dele af §4, stk. 4 fra vedtægter:

Som medlem modtager man løbende informationer fra foreningen og har adgang til foreningens aktiviteter. Værftet yder medlemsrabatter ift. entrébetaling. Et medlem har stemmeret og valgbarhed i foreningen fra 16 år og op. Stemmeret betyder, at det ved generalforsamlingen har en gyldig stemme i beslutninger og kan vælges ind i bestyrelsen på lige fod med andre medlemmer i foreningen. Medlemmer under 16 år kan dog lade sig repræsentere ved sine forældre eller værge

Forslag til ny ordlyd for §4 stk. 4:

Som medlem har man adgang til foreningens klubtilbud.

Et medlem har stemmeret og valgbarhed i foreningen fra 16 år og op. Stemmeret betyder, at det ved generalforsamlingen har en gyldig stemme i beslutninger og kan vælges ind i bestyrelsen på lige fod med andre medlemmer i foreningen. Medlemmer under 16 år kan dog lade sig repræsentere ved sine forældre eller værge

5. F0RSLAG OM AT FASTSÆTTE KONTINGENT FRA 2020 TIL 140 KR.

6. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAGVærftet | Kystvej 2, 3730 Nexø | Tlf: 22 74 91 61 | info@vaerftet.dk 

CVR: 27025153 | MobilePay: 54910 | Konto og reg: 0654 4372589553 

  • Sort TripAdvisor Icon
  • Sort Instagram Icon
  • Black Facebook Icon