Så er det tid til årets generalforsamling på Værftet. Her har du som medlem til at komme med idéer og forslag til Værftets fremtid. Kom og vær med til hyggelig fællesspisning og samvær:

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Værftet

Onsdag d. 18. marts 2020 på Værftet Adresse: Kystvej 2, 3730 Nexø

Program:

Kl. 17:00: Gratis aftensmad og hygge Kl. 18:00-19:30: Generalforsamling Dagsorden for generalforsamling - Valg af ordstyrer - Valg af referent - Valg af to stemmetællere - Formandens beretning - Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2019 - Fremlæggelse og godkendelse af budget 2020 - Fastsættelse af medlemskontingent - Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bjørn og Mette er på valg. De modtager begge genvalg. - Valg af suppleanter. - Valg af repræsentant til YFC’s årsmøde - Behandling af indkomne forslag - EventueltForslag der ønskes behandlet til mødet samt tilmelding til fællesspisning bedes tilsendes senest en uge før på info@vaerftet.dk.

Husk at sørge for at blive medlem inden generalforsamlingen på www.vaerftet.dk

Værftet | Kystvej 2, 3730 Nexø | Tlf: 22 74 91 61 | info@vaerftet.dk 

CVR: 27025153 | MobilePay: 54910 | Konto og reg: 0654 4372589553 

  • Sort TripAdvisor Icon
  • Sort Instagram Icon
  • Black Facebook Icon