skateboards

OM VÆRFTET 

"Vi ønsker at børn og unge må ERFARE at de er elskede og værdifulde, så de får MOD til at gøre en POSITIV forskel dér hvor de er."

Værftets vision 2021

FORMÅL

Værftets formål er, at give børn og unge en fair mulighed for at møde kristen tro i ord og handling.

MISSION

Værftet ønsker at alle bornholmske børn, unge og deres familier må opleve at være inviteret indenfor i vedkommende og meningsfulde fællesskaber.

Derfor tilbyder Værftet en række ugentlige aktiviteter for vores medlemmer.
Du kan læse mere om Værftets aktiviteter her

VISION

Vi ønsker at børn og unge må erfare, at de er elskede og værdifulde så de får mod til at gøre en positiv forskel dér hvor de er.

GÆSTFRIHED

VÆRDI #1


Vi ønsker at anskue alle som ligeværdige, lige værdifulde og lige elsket af Gud.

Det betyder:
- at vi først og fremmest møder hinanden med gensidig tillid.
- vi giver alle en fair mulighed for at indgå i fællesskaber hvor vi vover at blive en del af hinandens historie og liv.
- vi er nysgerrige på hinanden og vil hinanden det bedste.

VÆRDI #2

FÆLLESSKAB

Vi inviterer alle til at blive en del af et meningsfuldt fællesskab, uanset baggrund, tro, etnicitet og evner.
 

Det betyder:

- at vi ønsker at videregive sunde værdier som tillid, ærlighed, nærvær og sammenhold i børn og unges liv, og dermed skabe en positiv og varig forandring for dem.

VÆRDI #3

SKABERTRANG

Vi er i konstant forandring og udvikling. Vi arbejder aktivt med at tilpasse vores arbejde og aktiviteter ift. de behov vi møder omkring os.

Det betyder:

- at vi finder nye veje og udvikler nye idéer for at udvikle et kreativt og inspirerende miljø for børn og unge.

- at vi tilbyder aktiviteter der sætter børn i nye situationer, som de ikke har prøvet før.

- at vi har fokus på at skabe, udvikle og tænke nyt.

VÆRDI #4

GO' TID

Vi vil give børn, unge og familier et rum for ubekymret leg. Vi vil være et helle, hvor vi sænker skuldrene, smider skoene og leger sammen.

På Værftet vil vi, at alle skal have go' tid. Vi gør hvad vi kan for at Værftets faciliteter hjælper børn og voksne til at have go' tid sammen.

Men vi prioriterer også at tage os god tid til hinanden. God tid til at heppe på hinanden, til at udfordre hinanden, til samtale, sjov og gode historier.                                        

Drømmen, der aldrig bliver færdig 

 

Værftet begyndte som en drøm – og det er det sådan set stadigvæk. I de fysiske rammer, hvor der tidligere 

blev bygget skibe, drømte en gruppe frivillige om at skabe et sted, hvor skatere kunne dyrke deres entusiasme for at skate – i nogle rammer, der var trygge og hvor skaterne kunne møde ”voksne” der ville dem. Siden er Værftet vokset og rummer i dag både en skatehal, et legeland, en café, børne- og ungdomsklubber og mange andre tilbud. 

Værftet drives af en frivillig forening med en demokratisk valgt bestyrelse.
I Værftets bestyrelse sidder voksne der på forskellig vis brænder for at skabe de bedst mulige rammer for sunde og meningsfulde fællesskaber blandt børn og unge på Bornholm. Værftet har ansatte der varetager den daglige drift og udvikling sammen med husets mange frivillige.

Foreningen Værftet står på et evangelisk kristent fundament og livssyn og vi ønsker at samarbejde bredt med alle øens kirker -både fri- og folkekirker.
Værftet er en lokalforening af landsorganisationen Youth For Christ (YFC) der arbejder med at formidle et kristent livs-og menneskesyn til børn og unge gennem ord, handling, musik og oplevelser.

Værftet drives som en non-profit organisation, og al vores overskud går til at vedligeholde og videreudvikle Værftet. Du kan læse Værftets vedtægter her

På Værftet vil vi gerne vise børn og unge, at alle er værdifulde og elsket. Først og fremmest elsket af 

vores himmelske far – uanset om vi kender ham eller ej. Og at vi alle er er værdifulde. Ikke i kraft af, hvad vi kan, 

men blot fordi vi er. Fordi vi tror på, at når vi erfarer dét, så smitter det af på andre.

Vi tror på det bedste i mennesker, og vi ønsker at sætte et positivt aftryk hos børn, unge og familier på 

Bornholm. Vi ønsker at vise de børn og unge, som kommer i Værftet, næstekærlighed i praksis således, at 

vi kan finde fundament i livet.

Vores vision er, at skabe en dominoeffekt: Vi ønsker, at børn og unge må erfare at de er elsket og har værdi, så de selv får mod til at gøre en positiv forskel dér hvor de er. Og vi er klar over, at livet former sig meget forskelligt.
Værftet vil være den trygge havn – både når det stormer og når der blikstille på livets hav. 

 

Næstekærlighed er Værftets grundsten, og gennem socialt og diakonalt arbejde ønsker vi at være et kulturhus for øens børn, unge og familier. 
Værftet byder alle velkommen til at deltage i husets aktiviteter, som har til formål, at alle føler sig inkluderet i meningsfulde 

fællesskaber med fokus på bl.a. børn og unges trivsel. Det gør vi gennem arrangementer, tiltag og aktiviteter, som fremmer læring, samvær og relationer ud fra det kristne ståsted om næstekærlighed og menneskelig værdighed.  

 

Værftet er ikke en færdigudviklet idé. De fysiske rammer fornyes og forbedres løbende. Som koncept er Værftet også i løbende udvikling, det  et sted, hvor drømme fødes, modnes og udvikles. Fra tid til anden opstår nye drømme både hos medarbejdere, frivillige og dem der kommer i Værftet. 
Vi bliver aldrig færdige med at drømme – og det er vi stolte af!  
 

 

Har du lyst til at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os.
Værftet er dit, mit og vores. 

Vil du være med?