20181219-DSC06012-2.jpg

VÆRFTETS BESTYRELSE OG ANSATTE

ANSATTE

Miriam Kaas Hansen.jpg

Miriam Kaas Hansen

Leder af Værftet

Mor til 3 

Uddannet sygeplejerske.
BA i innovation & entrepreneurship.

Arbejder som leder for Værftet.
Miriam har ansvar for administration, økonomi, udvikling, personale og samarbejder,

" Jeg drømmer om, at kristen næstekærlighed må sætte et mærkbart og positivt aftryk på det lokalsamfund som vores børn og unge vokser op i . Og her er Værftet bare en rigtig skøn ramme hvor vi kan invitere til fællesskab på tværs af alder, baggrund, ressourcer, tro og etnicitet."
 

E-mail: miriam@vaerftet.dk
Telefon: 20648503

Vilhelm Jarskor.jpg

Vilhelm Jarnskor

Aktivitets-og klubleder

J

Sara.jpg

Sara Bech-Jensen

Aktivitets- og frivillighedskoordinator

Mor til 2
BA i Kirke, Kultur og Kommunikation
Arbejder på Værftet som aktivitetsleder for aldersgruppen 0-12 år og frivillighedskoordinator.
Sara har ansvar for: Tumle Torsdag, Kommunikation, SoMe, Rock Solid og events.

"Jeg brænder for at skabe fællesskaber, da jeg tror på, at dét at føle sig som en del af et meningsfuldt fællesskab, er afgørende for vores livskvalitetog trivsel. Alle har ret til kærlige og omsorgsfulde fællesskaber.
Jeg brænder for at frivillige må opleve det værdifuldt at løfte i flok for en rigtig god sag og vove at blive en del af hinandens liv."

E-mail: sara@vaerftet.dk
Telefon: 42225502

Mikael_Sejer.jpg

Mikael Sejer

Pedel og fotograf

J

E-mail: 
Telefon:

BESTYRELSEN

20210607-DSC08009.jpg

Flemming Pedersen

Formand og far til 3

Job:  Projektleder for den sammenhængende ungeindsats samt en række andre udviklingsindsatser i Bornholms Regionskommune.  

 

”Værftet handler for mig om relationer. Jeg tror på, at Guds kærlighed virker i ord og handling, der hvor vi tillader det, Dette oplever jeg særligt sker i Værftet, hvor mennesker mødes og drager omsorg for hinanden.”

20210607-DSC08002.jpg

Mikkel Kofoed Pedersen

Næstformand og far til 3

Job: Selvstændig tømrer og snedker -med forkærlighed for skæve projekter.

"Værftet er for mig en kombination ad passion, behov og tro i praksis. En passion for skate og at skabe fysiske rammer omkring et levende hus. Et behov for fællesskaber og venskaber. En hverdagsplatform hvor der naturligt kan deles liv og tro."

Jon Toft-Jensen.jpg

Jon Toft-Jensen

Kasserer og far til 2

Job: Analytiker om vinteren, selvbygger om sommeren.

" Værftet er for mig et skønt mødested for hverdagslivet i lokalsamfundet.

Her mødes store som små og den medmellemmenneskelighed og næstekærlighed der fylder Værftets arbejde, finder jeg meget inspirerende.

Personligt går jeg hverken op i tro eller tilbedelse, og Værftet er heldigvis åbent for alle uanset trosmæssigt ståsted."

Claus Tychsen.jpg

Claus Tychsen

Sekretær og far til 4

Job: Leder af et selvejende bofællesskab for udviklingshæmmede personer

 

"Værftet danner ramme for utrolig mange fællesskaber. Det er et fantastisk sted, som emmer af Guds kærlighed, menneskelig næstekærlighed, inspiration og en hel masse dejlige mennesker. Og helt ærligt; hvem har ikke lyst til at sidde i bestyrelsen for sådan et sted?"  

Mette Grønbech-Dam.jpg

Mette Grønbech-Dam

Best. medlem og mor til 5

Job: Skolesekretær på Åvangskolen og børnepræst i Nexø Frikirke.

"Ud over at være med i bestyrelsen, er jeg aktiv på Værftet som leder af børneklubben J-Kidz, som mødes hver torsdag fra 16.00-17.30. Jeg er utrolig stolt over at være en del af Værftets tilbud til børn og unge på Bornholm. For mig er det vigtigste jeg kan formidle til børn, at de er elskede og har værdi. Jeg arbejder for at skabe et mobbefrit miljø, hvor der er plads til alle – og det synes jeg faktisk Værftet er lykkes godt med allerede

Christina Sejer.jpg

Christina Sejer

Best. medlem og mor til 3

Job: Radiograf på Bornholms Hospital

"Jeg ønsker at være med til at arbejde for at Værftet kan være et sted hvor relationer skabes på tværs af tro, kultur, etnicitet og social baggrund".

Rebecca Wind-Svendsen.jpg

Rebecca Wind-Svendsen

Suppleant og mor til 2

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.