top of page
20181219-DSC06012-2.jpg

VÆRFTETS BESTYRELSE OG ANSATTE

ANSATTE

Bjarne.jpg

Bjarne Bech

Drifts- og aktivitetsleder for unge

Lokalkonsulent for YFC Danmark

Bjarne er aktivitetsleder for aldersgruppen 12-20 år, herunder medlemsskate og Rock Solid, samt aktiviteter for unge. 

Derudover sørger Bjarne for drift af vores bygning og økonomi. Bjarne er ansat på deltid af YFC og Værftet.

 

BB har bl.a. tidligere brugt 22 år på campus, som uddannelsesleder, mentor og vejleder, og haft egen forretning.

Far til 3.

Kontakt Bjarne på: 25234343

Træffes bedst mandag, onsdag og torsdag kl. 9-15

Mail: bb@vaerftet.dk

Sara Bech Jensen.jpg

Sara Bech Jensen

Drifts-og aktivitetsleder for børn og familier.

Lokalkonsulent for YFC Danmark

Sara er aktivitetsleder for aldersgruppen 0-11 år og frivillighedskoordinator.
Sara har ansvar for Tumle Torsdag, Kommunikation, frivilligområdet, SoMe, café, legeland og events.

Sara er ansat på deltid af YFC og Værftet.

"Jeg brænder for at skabe fællesskaber, da jeg tror på, at dét at føle sig som en del af et meningsfuldt fællesskab, er afgørende for vores livskvalitet og trivsel. Alle skal ha muligheden for kærlige og omsorgsfulde fællesskaber.
Jeg brænder for at frivillige må opleve det værdifuldt at løfte i flok for en rigtig god sag og vove at blive en del af hinandens liv."

Mor tl 2

BA i Kristendom, Kultur og Kommunikation

Kontakt Sara på: 42225502

Mail: sara@vaerftet.dk

Jannie Pedersen.jpg

Jannie Pedersen

Leder af flygtningeprojekt
Afløser for Lone

Da Lone desværre er sygemeldt, har vi spurgt Jannie Pedersen om at varetage flygtningeprojektet i mellemtiden. Det er vi rigtig glade for at hun vil!
Jannie har været frivillig i Kvindecaféen gennem længere tid, og er derfor godt bekendt med kvinderne.
Derudover er Jannie uddannet sygeplejerske med en kandidat i diakoni, og så er hun bare rigtig dygtig til mennesker. 

Kontakt Jannie:
Jannie@vaerftet.dk

Lone.jpg

Lone Mouridsen

Leder af flygtningeprojekt

Lone er sygemeldt på ubestemt tid.

Kontakt Jannie Pedersen

Mor til 3 voksne døtre

Lone er leder for flygtningeprojektet på Værftet for nydanske familier. Lones stilling finansieres gennem fonde, virksomheder og private i en 3 årig projektperiode. Læs mere om projektet her.

Lone er ansat to dage om ugen.

"Mit hjerte brænder for de nye i vores land som har forladt deres familie, hjem og kultur. Jeg ønsker 

at være med til at gøre en forskel for dem og hjælpe dem til at blive en del af ”os”. At favne dem.  

Værftet er en åben ”legeplads” hvor jeg kan få lov til at samle mennesker til fællesskab på tværs af 

kulturer.  

Den kærlighed jeg selv har mødt igennem Jesus og som gør en kæmpe forskel i mit liv, ønsker jeg 

også at dele ud af."

William_edited.jpg

William Christiansen

Volontør 2023-2024

William er lige blevet færdig med sin HF og skal det næste år bruge noget af sin tid på Værftet.
Han skal bl.a. opstarte en SONAR musik klub hvor unge kan øve sig i at skabe og producere musik, planlægge Rock Solid klubben og Ungdomsklubben.

 

William er et kendt ansigt i huset, da han selv har gået til Rock Solid som teenager, derefter været ungleder, og startet vores Ungdomsklub med andre frivillige.

Williams er volontør på halv tid i 2023-2024 og er også støttet af SONAR Music under YFC Danmark.

Du kan kontakte William her:

william@vaerftet.dk

BESTYRELSEN

20210607-DSC08009.jpg

Flemming Pedersen

Formand og far til 3

Job:  Projektleder for den sammenhængende ungeindsats samt en række andre udviklingsindsatser i Bornholms Regionskommune.  

 

”Værftet handler for mig om relationer. Jeg tror på, at Guds kærlighed virker i ord og handling, der hvor vi tillader det, Dette oplever jeg særligt sker i Værftet, hvor mennesker mødes og drager omsorg for hinanden.”

20210607-DSC08002.jpg

Mikkel Kofoed Pedersen

Næst formand og far til 3

Job: Selvstændig tømrer og snedker -med forkærlighed for skæve projekter.

"Værftet er for mig en kombination ad passion, behov og tro i praksis. En passion for skate og at skabe fysiske rammer omkring et levende hus. Et behov for fællesskaber og venskaber. En hverdagsplatform hvor der naturligt kan deles liv og tro."

Jon Toft-Jensen.jpg

Jon Toft-Jensen

Kasserer og far til 2

Job: Analytiker om vinteren, selvbygger om sommeren.

"Værftet er for mig et skønt mødested for hverdagslivet i lokalsamfundet.

Her mødes store som små og den medmenneskelighed og næstekærlighed der fylder Værftets arbejde, finder jeg meget inspirerende.

Personligt går jeg hverken op i tro eller tilbedelse, og Værftet er heldigvis åbent for alle uanset trosmæssigt ståsted."

kristine.jpg

Kristine Elleby-Krøier

Bestyrelsesmedlem og mor til 3

Job: Orlov fra job som støttepædagog på Davidskolen

 

"Værftet er for mig et fantastisk sted og en tryg base, hvor jeg kan lade mine drenge løbe frit.

Et sted hvor de kan udvikle deres motorik og hvor de danner nye relationer til både store og små.

Det er et sted hvor jeg selv søger hen for at få en god snak og det leder ofte til venskaber.

At være med i bestyrelsen giver mig en mulighed for at støtte op om alt hvad der sker i Værftet, selvom jeg ikke har timer nok til, at nå at være med til alt hvad der sker hele ugen".

Rebecca Wind-Svendsen.jpg

Rebecca Wind-Svendsen

Bestyrelsesmedlem om mor til 3

Job: sygeplejerske på Bornholms hospital

"Min begejstring for værftet startede med at se hvor fedt et sted det er for vores drenge.

Men min begejstring er kun vokset med kendskabet til hvor meget der sker for så mange forskellige grupper mennesker i løbet af ugen.

Værftet samler mennesker og skaber værdifulde fællesskaber og det vil jeg bare rigtig gerne bruge min tid på at støtte op omkring så godt jeg nu kan."

Lasse.jpg

Lasse Paulsen

Suppleant og far til 2

Job: Lærerstuderende, lærer på Davidskolen og udøvende musiker.

"I mit arbejde for Værftet, vil jeg rigtig gerne møde de unge der hvor de er. Specielt teenager gruppen synes jeg er fed at arbejde sammen med.
Jeg tænker udendørs biograf, fodbold på storskræm, late-night-grill og selvfølgelig musik.

Jeg ønsker at vi på Værftet, ud fra vores kristne profil, bliver et sted hvor bands kommer og holder koncerter, og hvor vi kan samles om nogle fede musikoplevelser."

billede-mangler-300x300.jpg

Fikrat Hilo

Rengøringshjælp 

bottom of page