top of page
20221104_172115.jpg

STØT FLYGTNINGEARBEJDET PÅ VÆRFTET

EN FÆLLES INDSATS FOR FLYGTNINGE PÅ BORNHOLM

I 2022 opstartede vi flygtningearbejdet på Værftet, i kølvandet på at Bornholm skulle modtage en del mennesker som "kvoteflygtninge" fra Congo. Siden 2023 kunne vi ikke længere finansiere projektet, og siden er projektet videreført med støtte fra fonde, puljer, private og lokale virksomheder.
De fællesskaber vi har videreført, er Eat 'n Talk og Kvindecafé, samt en del tid på relationsarbejde og hjemmebesøg.

Det har været en stor succes, og mange er strømmet til.

Men for at vi kan videreføre fællesskaberne, som er helt afgørende for de mennesker der flygter til Bornholm fra sit hjemland, er vi afhængig af støtte fra virksomheder, kirker, fonde og private.

Vil du give værftet en gave SOME (1).png

Vi tror på at det er vigtigt for alle mennesker, at indgå i meningsfulde fællesskaber.

Vi oplever, at aktiviteterne giver nydanskere et trygt værested og muligheden for at danne et værdifuldt netværk her på øen.

LÆS EN JULESTATUS OM DET 1. ÅR AF FLYGTNINGEPROJEKTET HER

FIRE AKTIVITETER

Vi søger støtte til at videreføre aktiviteterne Eat 'n Talk, Kvindecafé samt det relationelle arbejde og hjemmebesøg som det indebære at hjælpe mennesker ind i det Bornholmske samfund. Det værende lægebesøg, praktisk hjælp og kulturelle og sproglige barrierer.

Alle aktiviteter har fokus på opsøgende og relationelt arbejde blandt flygtninge på Bornholm.

Projektet indebærer deltidsansættelse af Lone Mouridsen to dage ugt. samt udgifter til mad.

Siden Sepetember 2023 har Lone været sygemeldt med en kræftdiagnose. Vi håber på Lones tilbagekomst, og mellemtiden har Jannie Pedersen overtaget.

EAT 'N TALK
Eat 'n talk er et spisefællesskab på tværs af nationalitet, tro og baggrund. Det 
er for ensomme, enlige, tilflyttere, familier og flygtninge.
Vi mødes uanset hvor vi kommer fra og hvilke behov vi har.
Vi ønsker at skabe kontakt og relationer til- og mellem mennesker, der på forskellig vis har oplevet bump på vejen.
Eat ’n talk er første fredag i hver måned med 80-90 deltagere, og et lille hold frivillige.

 

KVINDECA
Kvindecaféen er et sted hvor kvinder der er flygtet fra deres land, kan mødes med andre kvinder.

Her er der mulighed for at lære nye at kende, få støtte og nærvær, og få lært lidt om det danske sprog og kultur.
De frivillige deler ofte en lille ”tanke” og børnene kan lege. De frivillige sørger for aftensmad.

Kvindecaféen afholdes en gang om måneden med ca. 50 deltagere og et hold frivillige kvinder.
 

RELATIONSARBEJDE
Vi ønsker at række ud til dem, som samfundet ikke har grebet – hvor integrationen er mislykkedes indtil videre.

Vi er i kontakt med mennesker fra Syrien, Eritrea, Congo, Ukraine, Iran osv. Mange har psykiske traumer og har svært ved at arbejde. Men alle har et ønske om et socialt samvær med andre. Når vi arbejder med så mange kulturer, samt svære livsvilkår, er der en del relationelle forhold, som vi ønsker at følge op på. Mange ønsker at invitere os ind i deres hjem, andre har brug for hjælp til lægebesøg, at blive fulgt til fællesskaberne, opfølgninger osv. Det ønsker vi at prioritere. Mange af dem som har kommet på Værftet siden starten, er nu begyndt at blive frivillig og invitere andre ind i fællesskabet.
Vores aktiviteter samler flygtninge fra hele øen.

STØT

Ønsker du at støtte flygtningearbejdet på Værftet, kan du enten give et fradragsberettiget engangsbeløb eller et månedligt bidrag.

Tryk på billedet herunder for at støtte:

 

 

FRADRAG

For at være godkendt som fradragsberettiget gavegiver skal man give mindst 200 kr. om året.

Det kan være et engangsbeløb eller som en fast gave hver måned.

Vi oplyser derefter hvad der er blevet givet til SKAT - og du vil få fradrag tilsvarende hvad du har givet. 

Din gave gives via vores landorganisation YFC Danmark, og føres 100% tilbage til Værftet.

VIRKSOMHED

Har du en virksomhed og ønsker du at støtte projektet, kan du blive sponsor af Værftets flygtningearbejde.
Se vores sponsorpakker her.

Sponsoratet er fradragsberettiget. Beløbet tillægges moms der kan trækkes fra

Kontakt os hvis du ønsker at blive sponsor for flygtningearbejdet. 

Du er altid velkommen til at kontakte os i forbindelse med spørgsmål mm. 

Bjarne Bech

Drift- og aktivitetsleder for unge, Værftet

Tlf. 25234343

bb@vaerftet.dk

Vil du give værftet en gave SOME (1).png

Følgende har valgt at sponsorere flygtningearbejdet

Madam Stoltz

Borndal Agro v/ Simon Skov Holm A/S

Simblegård V/Lennart Westh
Smørjeppegård V/ Martin P. Sode
Sjellegård V/ Birger Haue-Hansen

Kratgård v/ Claus Munch

Carsten Holm

Velliv Foreningen

VVS Bornholm APS

Solar Service Danmark APS

Borgfonden

KIT

Paragraf 18 midler

Private givere

bottom of page