top of page
20221104_172115.jpg

STØT FLYGTNINGEARBEJDET PÅ VÆRFTET

EN FÆLLES INDSATS FOR FLYGTNINGE PÅ BORNHOLM

For et år siden opstartede vi Eat 'n talk, Kvindecafe og Almassira for flygtninge på Bornholm.

Det har været en stor succes, og mange er strømmet til.

Vi kan dog ikke længere finansiere aktiviteterne selv.

Derfor spørger vi virksomheder, kirker, fonde og private om I vil bidrage økonomisk, så vi kan sikre indsatsen for nydanskere de næste 3 år.

Vi tror på at det er vigtigt for alle mennesker, at indgå i meningsfulde fællesskaber.

Vi oplever, at aktiviteterne giver nydanskere et trygt værested og muligheden for at danne et værdifuldt netværk her på øen.

Vil du give værftet en gave SOME (1).png
Vil du give værftet en gave SOME (1).png

FIRE AKTIVITETER

Vi søger støtte til at videreføre aktiviteterne Eat 'n Talk, Kvindecafé, Almissira, samt Café Ly i tre år.

Alle aktiviteter har fokus på opsøgende og relationelt arbejde blandt flygtninge på Bornholm.

Projektet indebærer deltidsansættelse af Lone Mouridsen to dage ugt. samt udgifter til mad.

Borgfonden har bevilliget 180.000 kr. til en 3 årig projektperiode, betinget af, at vi kan indsamle det resterende beløb.

EAT 'N TALK
Eat 'n talk er et spisefællesskab på tværs af nationalitet, tro og baggrund. Det 
er for ensomme, enlige, tilflyttere, familier og flygtninge.
Vi mødes uanset hvor vi kommer fra og hvilke behov vi har.
Vi ønsker at skabe kontakt og relationer til- og mellem mennesker, der på forskellig vis har oplevet bump på vejen.
Eat ’n talk er første fredag i hver måned med 80-90 deltagere, og et lille hold frivillige.

 

KVINDECAFÈ
Kvindecaféen er et sted hvor kvinder der er flygtet fra deres land, kan mødes med andre kvinder.

Her er der mulighed for at lære nye at kende, få støtte og nærvær, og få lært lidt om det danske sprog og kultur.
De frivillige deler ofte en lille ”tanke” og børnene kan lege. De frivillige sørger for aftensmad.

Kvindecaféen afholdes en gang om måneden med ca. 50 deltagere og et hold frivillige kvinder.
 

ALMASSIRA
​er et kristendoms kursus for muslimer, med udgangspunkt i profeterne, som både kristendommen og muslimerne har tilfælles.
Profeterne er det som muslimerne kan relatere til i den kristne tro, og derfor kan vi mødes om emnet.
Al Massira handler om at give evangeliet videre til sine venner, lidt ligesom kristendomskurset Alpha. Læs mere her:
www.almassira.org
 

CAFÈ LY 
Café Ly er et nyt ”mødested” der ønsker at samle dem op, som samfundet ikke har grebet – hvor integrationen er mislykkedes indtil videre.

Det er primært for flygtninge eller med en anden etnisk baggrund, med mulighed for at have en relation med den enkelte.

Vi oplever at en del af denne målgruppe føler sig ensomme og har svært ved at danne netværk, da de ikke inkluderes på sprogskole pga. fysiske eller psykiske udfordringer.
Til Café Ly mødes vi hver anden onsdag formiddag til morgenbrød og kaffe i Værftets lokaler. Opstartes januar 2023.
 

OPSØGENDE OG RELATIONELT ARBEJDE

Derudover holder Lone Mouridsen og de frivillige løbende kontakt med deltagerne, og Lone har en opsøgende rolle hvor hun ofte besøger deltagerne i deres hjem og inviterer dem med i aktiviteterne. Vores aktiviteter samler flygtninge fra hele øen.

STØT

Ønsker du at støtte flygtningearbejdet på Værftet, kan du enten give et fradragsberettiget engangsbeløb eller et månedligt bidrag.

Tryk på billedet herunder for at støtte:

 

 

FRADRAG

For at være godkendt som fradragsberettiget gavegiver skal man give mindst 200 kr. om året.

Det kan være et engangsbeløb eller som en fast gave hver måned.

Vi oplyser derefter hvad der er blevet givet til SKAT - og du vil få fradrag tilsvarende hvad du har givet. 

Din gave gives via vores landorganisation YFC Danmark, og føres 100% tilbage til Værftet.

Når vi ikke det fulde beløb, juster vi nogle af aktiviteter, samt omfanget og længden af disse. 

Uanset hvad, vil de støttede midler, mærkes projektet og bruges til dette formål. 

VIRKSOMHED

Har du en virksomhed og ønsker du at støtte projektet, kan du blive sponsor af Værftets flygtningearbejde.
Se vores sponsorpakker her.

Sponsoratet er fradragsberettiget. Beløbet tillægges moms der kan trækkes fra

Kontakt os hvis du ønsker at blive sponsor for flygtningearbejdet. 

Du er altid velkommen til at kontakte os i forbindelse med spørgsmål mm. 

Bjarne Bech

Drift- og aktivitetsleder for unge, Værftet

Tlf. 25234343

bb@vaerftet.dk

Følgende har valgt at sponsorere flygtningearbejdet

Madam Stoltz

Borndal Agro v/ Simon Skov Holm A/S

Simblegård V/Lennart Westh
Smørjeppegård V/ Martin P. Sode
Sjellegård V/ Birger Haue-Hansen

Kratgård v/ Claus Munch

Carsten Holm

Velliv Foreningen

VVS Bornholm APS

Solar Service Danmark APS

Borgfonden

KIT

Paragraf 18 midler

Private givere

bottom of page